Chải búi xong xuất rèm chậm chạp,
Vin cành đào ngắt mấy đoá hoa.
Định cài đầu nhưng dừng tay lại,
Muốn hỏi người đẹp nhất cách nào.

tửu tận tình do tại