Tóc mây xanh da phù dung đẹp,
Nén u tình lời khó nói ra.
Xuân về càng thấy xót xa,
Đừng để tay áo tựa qua hiên ngoài.

tửu tận tình do tại