22/03/2023 19:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyết đề (Sơ thành tông kế xuất liêm trì)
缺題(梳成鬆髻出簾遲)

Tác giả: Đào hoa sĩ nữ - 桃花仕女

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 18:19

 

Nguyên tác

梳成鬆髻出簾遲,
折得桃花三兩枝。
欲插上頭還住手,
徧從人問可相宜。

Phiên âm

Sơ thành tông kế xuất liêm trì,
Chiết đắc đào hoa tam lưỡng chi.
Dục sáp thượng đầu hoàn trụ thủ,
Biến tòng nhân vấn khả tương nghi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chải búi xong xuất rèm chậm chạp,
Vin cành đào ngắt mấy đoá hoa.
Định cài đầu nhưng dừng tay lại,
Muốn hỏi người đẹp nhất cách nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào hoa sĩ nữ » Khuyết đề (Sơ thành tông kế xuất liêm trì)