Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 17:42

贈知音

翠羽花冠碧樹雞,
未明先向短牆啼。
窗間謝女青蛾斂,
門外蕭郎白馬嘶。
殘曙微星當戶沒,
淡煙斜月照樓低。
上陽宮裏鐘初動,
不語垂鞭過柳堤。

 

Tặng tri âm

Thuý vũ hoa quan bích thụ kê,
Vị minh tiên hướng đoản tường đề.
Song gian Tạ nữ thanh nga liễm,
Môn ngoại Tiêu lang bạch mã tê.
Tàn thự vi tinh đương hộ một,
Đạm yên tà nguyệt chiếu lâu đê.
Thượng Dương cung lý chung sơ động,

Bất ngữ thuỳ tiên quá liễu đê.

 

Dịch nghĩa

Lông màu xanh biếc, mào hoa hoè, con gà trên cây xanh
Chưa sáng đã hướng về bức tường thấp mà gáy
Mé cửa sổ có nàng Tạ đang chau mày xinh
Ngoài cửa có chàng Tiêu con ngựa trắng đang hý vang
Trời gần sáng những đốm sao mờ đi trước cửa
Trong khói dợn trăng tà chiếu dưới lầu
Trong cung Thượng Dương chuông vừa mới điểm
Không nói năng gì buông roi đi qua con đê có liễu


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trên cây lông biếc với mào hoa
Chưa sáng bên tường đã gáy ra
Ả Tạ trong song mày nhíu lại
Chàng Tiêu ngoài ngõ ngựa kêu xa
Sao thưa trước nóc vầng mai nhạt
Trăng xế ngoài lầu lớp khói pha
Cung điện Thượng Dương chuông sẽ đổ
Buông roi dặm liễu lặng đi qua


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gà biếc mào hoa đậu nhánh xanh,
Hướng lên tường thấp gáy tàn canh.
Mày ngài nàng Tạ chau song cửa,
Ngựa trắng chàng Tiêu hí cổng thành.
Bên mái sao thưa phai nắng sớm,
Dưới lầu khói nhạt úa trăng thanh.
Thượng Dương trong điện chuông vừa điểm,
Lặng lẽ buông roi dạo liễu gành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Cây xanh, lông thẩm, chiếc mồng hoa,
Mờ sáng đầu tường cất tiếng gà.
Tạ nữ bên song mày nhíu lại,
Tiêu lang ngoài cửa ngựa kêu xa!
Sao thưa nóc mái, vầng mai nhạt,
Khói quyện chân lầu, bóng nguyệt tà!
Cung vắng Thượng Dương chuông mới đổ,
Ngừng roi bờ liễu lặng yên qua!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mào hoa, lông biếc, gà kia
Cạnh tường lên tiếng trước khi sáng ngày
Cửa song ả Tạ chau mày
Chàng Tiêu ngựa trắng cửa ngoài hý rân
Rạng đông sao nhỏ lặn dần
Khói êm trăng xế bóng ngân dưới lầu
Thượng Dương chuông nổi hồi đầu
Dọc đê dưới liễu rầu rầu buông roi


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chú gà lông biếc, mào hoa,
Trên cây, chưa sáng, ngân nga gáy dài.
Bên song, ả Tạ chau mày,
Cổng ngoài, ngựa trắng của thày Tiêu kêu.
Đám sao trước cửa lặn nhiều,
Trên lầu, trăng xế xuống đều trong sương
Tiếng chuông điểm ở Thượng Dương,
Buông roi, rặng liễu bên đường, lặng đi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gà lông xanh đậu trên cây biếc
Sáng hướng về tường thấp gáy dài
Bên song nàng Tạ chau mày
Chàng Tiêu trước cửa ngựa quày hí cao
Trên nóc nhà ánh sao vừa tắt
Trăng trên lầu hạ thấp, sương mờ
Thượng Dương chuông sớm điểm sơ
Chàng Tiêu không nói hướng bờ đê đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gà lông màu biếc, đậu cây xanh
Chưa sáng hướng về tường gáy nhanh.
Nàng Tạ chau mày bên mé cửa,
Chàng Tiêu ngựa trắng hý bên thành.
Đốm sao trước cửa mờ gần sáng,
Khói dợn dưới lầu trăng chiếu thanh.
Trong điện Thượng Dương chuông mới điểm,
Buông roi bờ liễu lặng qua gành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời