26/09/2023 16:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng tri âm
贈知音

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 17:42

 

Nguyên tác

翠羽花冠碧樹雞,
未明先向短牆啼。
窗間謝女青蛾斂,
門外蕭郎白馬嘶。
殘曙微星當戶沒,
淡煙斜月照樓低。
上陽宮裏鐘初動,
不語垂鞭過柳堤。

Phiên âm

Thuý vũ hoa quan bích thụ kê,
Vị minh tiên hướng đoản tường đề.
Song gian Tạ nữ thanh nga liễm,
Môn ngoại Tiêu lang bạch mã tê.
Tàn thự vi tinh đương hộ một,
Đạm yên tà nguyệt chiếu lâu đê.
Thượng Dương cung lý chung sơ động,[1]
Bất ngữ thuỳ tiên quá liễu đê.

Dịch nghĩa

Lông màu xanh biếc, mào hoa hoè, con gà trên cây xanh
Chưa sáng đã hướng về bức tường thấp mà gáy
Mé cửa sổ có nàng Tạ đang chau mày xinh
Ngoài cửa có chàng Tiêu con ngựa trắng đang hý vang
Trời gần sáng những đốm sao mờ đi trước cửa
Trong khói dợn trăng tà chiếu dưới lầu
Trong cung Thượng Dương chuông vừa mới điểm
Không nói năng gì buông roi đi qua con đê có liễu

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trên cây lông biếc với mào hoa
Chưa sáng bên tường đã gáy ra
Ả Tạ trong song mày nhíu lại
Chàng Tiêu ngoài ngõ ngựa kêu xa
Sao thưa trước nóc vầng mai nhạt
Trăng xế ngoài lầu lớp khói pha
Cung điện Thượng Dương chuông sẽ đổ
Buông roi dặm liễu lặng đi qua
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Thượng Dương là cung của vua Đường Cao Tông xây ở Lạc Dương. Bài thơ này các câu 5-6-7 có sách chép là: "Tinh Hán tiệm di đình trúc ảnh, Lộ châu do chuế dã hoa mê, Cảnh Dương cung lý chung sơ động" 星漢漸移庭竹影,露珠猶綴野花迷。景陽宮裏鐘初動.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Tặng tri âm