Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 17:10

西江上送漁父

卻逐嚴光向若耶,
釣輪菱棹寄年華。
三秋梅雨愁楓葉,
一夜篷舟宿葦花。
不見水雲應有夢,
偶隨鷗鷺便成家。
白蘋風起樓船暮,
江燕雙雙五兩斜。

 

Tây giang thượng tống ngư phủ

Khước trục Nghiêm Quang hướng Nhược Da,
Điếu luân lăng trạo ký niên hoa.
Tam thu mai vũ sầu phong diệp,
Nhất dạ bồng chu túc vi hoa.
Bất kiến thuỷ vân ưng hữu mộng,
Ngẫu tuỳ âu lộ tiện thành gia.
Bạch tần phong khởi lâu thuyền mộ,
Giang yến song song ngũ lưỡng tà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Theo bước Nghiêm Quang đến Nhược Da
Dây câu chèo trúc tháng ngày qua
Phong sầu thu tới mưa trên lá
Lau quạnh thuyền nương tối cạnh hoa
Mây nước thấy đâu nên có mộng
Cò âu theo đó mới thành nhà
Thuyền hôm gió lộng bên tần trắng
Én liệng từng đôi ngũ lưỡng tà


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Học Nghiêm, ngày tháng cứ dần thâu,
Chèo trúc, Nhược Da thả sợi câu.
Một tối thuyền dời hoa lách ngủ,
Ba thu mưa rỏ lá phong sầu.
Họa mơ mới chẳng trông mây nước,
Nhà tưởng tình cờ kết vạc âu.
Tần trắng sõng nương, chiều lộng gió,
Năm đôi chim én lượn giang đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Theo lối Nghiêm Quang đến Nhược Da
Chèo, câu theo mãi tuổi xuân qua!
Ba thu mưa thãm bờ phong úa
Một tối thuyền neo bãi sậy hoa.
Chẳng thấy nước mây, chỉ có mộng
Dần theo cò vạc, riết thành nhà!
Thuyền chiều gió nổi khóm tần trắng
Mấy cặp én sông mãi lượn sà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Theo Ngiêm Quang, đến Nhược Da,
Dây câu, chèo trúc, tuổi hoa gửi vào.
Mưa thu, phong lá buồn sao,
Đêm, con thuyền nhỏ ẩn vào hoa lau.
Nước mây chẳng thấy, mộng sầu,
Theo âu, cò trắng, ngờ đâu thành nhà.
Bên thuyền, tần gió chiều tà,
Yến sông vài cặp bay là song song...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo Nghiêm Quang về nơi suối Nhược
Gửi tuổi hoa dây cước lưỡi câu
Hoa mai mưa ngắm ba thu
Một đêm thuyền cỏ trong lau ngủ vùi
Không mây nước hẳn vui mộng mị
Gặp vạc cò kết tụ thành nhà
Thuyền lầu gió thổi chiều tà
Én sông từng cặp, dăm ba lững lờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Theo bước Nghiêm Quang hướng Nhược Da,
Dây câu chèo trúc tuổi năm qua.
Mưa mai thu tới phong sầu lá,
Đêm quạnh nhẹ nương thuyền cạnh hoa
Chẳng thấy nước mây nên có mộng
Chợt theo cò biển mới thành nhà.
Bạch tần gió lộng lầu thuyền tối,
Cặp én năm đôi bay lượn xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời