14/04/2024 12:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang thượng tống ngư phủ
西江上送漁父

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 17:10

 

Nguyên tác

卻逐嚴光向若耶,
釣輪菱棹寄年華。
三秋梅雨愁楓葉,
一夜篷舟宿葦花。
不見水雲應有夢,
偶隨鷗鷺便成家。
白蘋風起樓船暮,
江燕雙雙五兩斜。

Phiên âm

Khước trục Nghiêm Quang hướng Nhược Da,
Điếu luân lăng trạo ký niên hoa.
Tam thu mai vũ sầu phong diệp,
Nhất dạ bồng chu túc vi hoa.
Bất kiến thuỷ vân ưng hữu mộng,
Ngẫu tuỳ âu lộ tiện thành gia.
Bạch tần phong khởi lâu thuyền mộ,
Giang yến song song ngũ lưỡng tà.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Theo bước Nghiêm Quang đến Nhược Da
Dây câu chèo trúc tháng ngày qua
Phong sầu thu tới mưa trên lá
Lau quạnh thuyền nương tối cạnh hoa
Mây nước thấy đâu nên có mộng
Cò âu theo đó mới thành nhà
Thuyền hôm gió lộng bên tần trắng
Én liệng từng đôi ngũ lưỡng tà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Tây giang thượng tống ngư phủ