Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
Từ khoá: Trần Lâm (1)

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2008 01:23

過陳琳墓

曾於青史見遺文,
今日飄零過古墳。
詞客有靈應識我,
霸才無主始憐君。
石麟埋沒藏秋草,
銅雀荒涼對暮雲。
莫怪臨風倍惆悵,
欲將書劍學從軍。

 

Quá Trần Lâm mộ

Tằng ư thanh sử kiến di văn,
Kim nhật phiêu linh quá cổ phần.
Từ khách hữu linh ưng thức ngã,
Bá tài vô chủ thuỷ liên quân.
Thạch Lân mai một tàng thu thảo,
Đồng Tước hoang lương đối mộ vân.
Mạc quái lâm phong bội trù trướng,
Dục tương thư kiếm học tòng quân.


Trần Lâm: người đời Tam Quốc, nổi tiếng với bài hịch kể tội Tào Tháo.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Văn ông trong sử thấy bao lần
Mộ cũ hôm nay lạc bước chân
Ngọn bút có thiêng nên biết tớ
Tài cao không chủ khá thương thân
Mây mờ chiều vắng trơ Đồng Tước
Cỏ rậm thu tàn lấp Thạch Lân
Trong gió thêm buồn chi quái lạ
Muốn đem thư kiếm để theo quân


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Từng đọc sử xanh thấy hịch văn
Tình cờ nay viếng mộ ông nằm.
Tôi nguyền linh hiển mong người chứng
Kẻ giỏi cảm thương mất chủ nhân.
Lân đá vập vùi thu cỏ mượt
Sẻ đồng hoang lạnh xế mây vần.
Xin đừng nổi gió gieo buồn bả
Cũng muốn kiếm thư nhập đội quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thanh sử đã từng thấy cú chương,
Hôm nay mồ cũ viếng thê lương.
Khách thơ có hiển vì ta cảm,
Vô chủ đa tài nghĩ bác thương !
Thu cỏ Thạch Lân chừng rậm rạp,
Mây chiều Đồng Tước vẻ hoang sương.
Gió đưa, chớ lạ thêm buồn bực,
Thư kiếm dục mang học chiến trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sử xanh từng đọc thấy văn tài
Trôi giạt hôm nay viếng mộ đây.
Cầu ứng anh linh, nên giúp tớ
Tài cao không chủ, khá thương ngài!
Khuất chìm lân đá, cỏ thu mượt
Hoang vắng sẻ đồng, mây mộ bay!
Đừng lạ gió về thêm thãm não
Muốn mang thư kiếm tòng quân ngay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Văn ông, sử thấy bao lần,
Hôm nay lưu lạc, mộ phần ghé qua.
Nhà văn, linh ắt biết ta,
Tài cao, không chủ, thật là thương ông.
Cỏ che, lân đá khó trông,
Sẻ đồng, hoang lạnh, mênh mông mây chiều.
Gió lên, buồn lại thêm nhiều,
Muốn đem gươm, sách, học điều quân binh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã từng đọc hịch ông trong sử sách
Nay tình cờ lạc bước viếng mộ ông
Khách yêu thơ linh hiển ắt hiểu lòng
Tôi thương cảm bậc hiền tài mất chủ
Kỳ lân đá cỏ thu um tùm phủ
Chim sẻ đồng hoang lạnh trong mây chiều
Đừng lạ tôi buồn bã trước gió phiêu
Sắp gươm bút học đòi theo quân ngũ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thanh sử văn ai để lại đời
Mồ xưa phiêu bạt ghé qua chơi
Tài không gặp chủ thương phần bác
Hồn có linh thiêng hiểu bụng tôi
Đồng Tước hoang lương mây bóng xế
Thạch lân vùi lấp cỏ thu mờ
Bâng khuâng trước cảnh thêm buồn bã
Thư kiếm xin theo đứng dưới cờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng vào thanh sử thấy di văn,
Lạc bước hôm nay qua mộ phần.
Lời khách có thiêng nên biết tớ,
Tài cao không chủ cảm thương thân.
Thạch Lân thu cỏ vùi chìm lấp,
Đồng Tước mây chiều tàn héo dần.
Trong gió quái sao buồn bả lạ,
Muốn theo thư kiếm học tòng quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời