Dưới đây là các bài dịch của lenamphong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Độ Hán giang (Lý Tần): Bản dịch của lenamphong626

Ải xa bặt tin nhà,
Xuân về đông đã qua.
Gần quê không dám hỏi,
Tin nhà khách lại qua.

Ảnh đại diện

Đỗ Lăng tuyệt cú (Lý Bạch): Bản dịch của lenamphong626

Lên Đỗ Lăng ở phương nam
Ngũ Lăng phương bắc muôn ngàn xa xôi
Chiều thu làn nước sáng ngời,
Chút hoàng hôn rớt bên trời núi xa.

Ảnh đại diện

Địch (Trương Kiều): Bản dịch của lenamphong626

Xuyên mưa, cắt khói tiếng sáo thu,
"Lạc mai" "Dương liễu" xiết bao sầu,
Ân cần nhìn ngắm nhờ ly rượu
Mai muốn nghe ư, tới Lũng Đầu.

Ảnh đại diện

Tí Dạ xuân ca (Lý Bạch): Bản dịch của lenamphong626

Đất Tần cô gái La Phu,
Hái dâu xanh ở bên bờ nước xanh,
Cành xanh, tay trắng nhanh nhanh
Áo hồng hồng thăm, nắng hanh hanh vàng
Tằm trưa dục bước chân nàng
Mặc cho thái thú ngỡ ngàng đứng trông

Ảnh đại diện

Cổ phong kỳ 18 (Cô lan sinh u viên) (Lý Bạch): Bản dịch của lenamphong626

Nhành lan mọc giữa vườn buồn
Cỏ hoang chen mọc thêm buồn lắm thôi
Nắng xuân dù chiếu tới nơi
Ngại trăng thu đó tàn rơi nổi sầu
Sương mai từng giọt rơi mau
Hỏi rằng sắc biếc còn đâu nữa nào
Gió xuân ví chẳng hỏi chào
Hương hoa kia biết toả vào nơi đâu ?

Ảnh đại diện

Đại lân tẩu ngôn hoài (Bạch Cư Dị): Bản dịch của lenamphong626

Người đời tâm ý không như nhất,
Nỗi lòng lúc trẻ, lúc già khác nhau
Trẽ mong sao được ống lâu
Già thì ôm hận mái đầu bạc phơ

Ảnh đại diện

Ức mai (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của lenamphong626

Băo năm lăn lóc bên trời thẳm,
Xuân về thêm nổi ngậm ngùi thêm,
Hàn mai khắc mối hận này
Năm năm vẫn nở cho dày hận ta.

Ảnh đại diện

Đề Hoài Nam tự (Trình Hạo): Bản dịch của lenamphong626

Kẽ nam người bắc dừng chân
Gió qua sông Sở phất phơ rau tần
Thu buồn há luỵ thiền nhân
Lòng ta, đỉnh núi cùng lâng lâng sầu.

Ảnh đại diện

Đề cúc hoa (Hoàng Sào): Bản dịch của lenamphong626

Táp táp đầy vườn ngọn gió tây,
Nhuỵ tàn, hương lạnh bướm không bay,
Chúa xuân năm tới như ta được,
Truyền khắp hoa đào nở cả đây.

Ảnh đại diện

A Kiều oán (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của lenamphong626

Mãi trông cờ thuý nẻo xa
Nhà vàng mở cửa, đình hoa quét chờ
Cung nhân truyền lại ngẫn ngơ
Chốn Bình Dương ngự, bây giờ đã quen

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối