Dưới đây là các bài dịch của lenamphong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Ức Giang Nam (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của lenamphong626

Xuân tàn
Từ giã lạc thành
Liẽu như tay vẩy mấy nhành gió đưa
Tùng lan sương lệ ướt khăn
Một mình ngồi nhớ đăm đăm một mình

Ảnh đại diện

Ức giang liễu (Bạch Cư Dị): Bản dịch của lenamphong626

Giang Nam bờ liễu ngày xưa
Kể từ ly biệt đến giờ hai xuân
Nhớ sao bờ liễu rũ xanh
Biết là ai có bẽ cành nào không?

Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của lenamphong626

Trước hoa uống rượu hôm nay
Ham vui mây chén đã say mất rồi
Còn lo hoa nếu cất lời
Sẽ chê chẳng nở vì ngươi lão già...

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]