Dưới đây là các bài dịch của Nguyen gia Dinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trúc lý quán (Vương Duy): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Một mình giữa bụi trúc buồn,
Ôm đàn rồi hát vẳng muôn cung sầu.
Rừng sâu ai biết dến đâu!
Chỉ vầng trăng sáng bạn bầu cùng ta.

Ảnh đại diện

Lộc trại (Vương Duy): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Núi không chẳng thấy bóng người,
Chỉ nghe văng vẳng tiếng người từ đâu.
Cảnh phong ngược tận rừng sâu,
Chiếu lên cả đám rêu màu xanh xanh.

Ảnh đại diện

Khuê nhân tặng viễn kỳ 2 (Vương Nhai): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Công danh lính thú ra gì!
Phòng khuê vò võ nét mày sầu thương.
Điểm trang xong trước cây xuân,
Nghẹn ngào lệ cứ đổ tuôn ngàn hàng.

Ảnh đại diện

Xuân cung khúc (Vương Xương Linh): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Đêm qua gió nở nụ đào,
Vị Ương trước điện trăng cao một vầng.
Bình Dương ca nữ hưởng ân,
Rèm ngoài xuân lạnh vua ban cẩm bào.

Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Phòng the nàng chẳng biết buồn,
Ngày xuân lộng lẫy điểm trang lên lầu.
Đầu đường thấy liễu xanh màu,
Tiếc xui chồng kiếm phong hầu làm chi.

Ảnh đại diện

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Đêm sông mưa lạnh vào Ngô,
Bình minh núi sở trơ vơ tiễn người.
Lạc Dương nếu bạn hỏi tôi,
Xin thưa lòng vẫn trong nơi ngọc hồ.

Ảnh đại diện

Trừ Châu tây giản (Vi Ứng Vật): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Bên khe cỏ mọc riêng buồn,
Trên cao cây rậm oanh vàng líu lo.
Triều xuân mưa vội tối mờ,
Bến sông khách vắng con đò quay ngang.

Ảnh đại diện

Hoài thượng hỉ hội Lương Xuyên cố nhân (Vi Ứng Vật): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Từng là khách Giang Hán,
Gặp nhau say mới về.
Sau đó như mây nổi,
Mười năm thoảng trôi đi.
Cười vui tình như cũ,
Tóc đổi màu tái tê.
Sao chẳng về quê cũ,
Sông Hoài núi thu chi?

Ảnh đại diện

Tức nhật (Nhất tuế lâm hoa tức nhật hưu) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Hoa nở trong năm hết một ngày,
Bên đình sông nước thật buồn thay.
Rượu thơ thơ rượu lòng day dứt,
Rụng nở hoa kia thương cảm lây.
Vườn nhỏ mơ màng trong sắc núi,
Bóng xuân chỉ muốn tựa lầu cao.
Ngựa vàng vụt phóng, giờ trôi mãi,
Rèm ngọc nhà ai, mặc cứ say.

Ảnh đại diện

Huyền Đô quán đào hoa (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Đường thành mù mịt bụi hồng,
Không ai không ngắm hoa xong trở về.
Đào Huyền Đô quán xum xuê,
Đều trồng sau lúc chàng Lưu đi rồi.

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối