Dưới đây là các bài dịch của Nguyen gia Dinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tư phụ my (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Từ đông phần phật gió xuân,
Bẻ đào rơi rụng thổi lần tới mai.
Riêng nàng sầu nhớ rũ mày,
Xuân bao nhiêu gió thổi hoài chẳng lay.

Ảnh đại diện

Xuân dạ Lạc thành văn địch (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Nhà ai vẳng tiếng sáo đêm,
Du dương cùng gió xuân bên Lạc thành.
Đêm nghe khúc liễu bẻ cành,
Ai không day dứt nỗi tình nhớ quê.

Ảnh đại diện

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 7 (Ngự mạch thanh môn phất địa thuỳ) (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Lả lơi bên cửa đường thành,
Ngàn cành vàng óng vạn nhành như tơ.
Một lòng kết nguyện đến giờ,
Biết hay chẳng biết tiễn người đi xa.

Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 1 (Vương Duy): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Từ cố hương bạn đến,
Hẳn biết chuyện quê xưa.
Ngày đi trước song cửa,
Mai lạnh nở hoa chưa?

Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 2 (Vương Duy): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Đã trông mai lạnh nở hoa,
Lại còn nghe tiếng chim ca vang ngần.
Sầu lòng ngắm thảm cỏ xuân,
Sợ nhìn thềm ngọc thêm phần xót xa.

Ảnh đại diện

Hí đề bàn thạch (Vương Duy): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Yêu sao bàn đá nằm trong suối,
Thêm liễu lả lơi chạm chén say.
Chẳng lẽ gió xuân không tỏ ý,
Hoa rơi ai thổi dến nơi đây.

Ảnh đại diện

Mạnh Thành ao (Vương Duy): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Mạnh Thành nhà mới ải xa,
Cây xưa còn lại vài ba liễu già.
Mai này ai đến sau ta,
xót xa người trước chỉ là thế thôi.

Ảnh đại diện

Sương nguyệt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Thoảng bóng nhạn đi hết tiếng ve,
Từ lầu trăm thước nước liền trời.
Trẻ trung gái đẹp dầm trong lạnh,
Dưới nguyệt trong sương đọ sắc chơi.

Ảnh đại diện

Lâm hồ đình (Vương Duy): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Thuyền nan đón khách quí lên,
Dạt dào sóng nước lênh đênh mặt hồ.
Cùng vui rượu cạn hết vò,
Nở quanh bốn phía một hồ phù dung.

Ảnh đại diện

Hồng mẫu đơn (Vương Duy): Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Nhẹ nhàng thanh thoát nét xanh,
Vẻ hồng mới đó đã thành sắc thâm.
Lòng hoa đau xót vô ngần,
Một trời xuân thắm nào cần tình hoa.

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối