Dưới đây là các bài dịch của Ngọc Động. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ký viễn (Lý Bạch): Bản dịch của Ngọc Động (Thanh Sơn Ẩn Ẩn Kim Bích Phong)

Có em, phòng ngát hoa hương...
Em đi bỏ lại chiếc giường chỏng chơ...
Giường không, chăn gối ơ hờ...
Đã ba năm lẻ... hương giờ chưa phai!
Hương thừa còn mãi lưu hoài
Người sao vẫn mãi... không quay trở về?
Nhớ người, lá rụng ủ ê...
Sương khuya hoen trắng... mấy bề rêu xanh...

Ảnh đại diện

Sơn hành (Đỗ Mục): Bản dịch của Ngọc Động

Đường lên tới ngọn Hàn Sơn
Đá che chênh chếch, mây tuông tứ bề
Nhà ai giữa chốn sơn khê
Dừng xe ghé lại… dặm về còn xa
Rừng phong vãn cảnh, sương nhòa
Lá sao đỏ tựa màu hoa tháng đầu


*Chú thích: Hàn Sơn ở đây (寒 山) là tên riêng của một ngọn núi, chứ không phải là núi lạnh như một số tác giả đã dịch
Ảnh đại diện

Giang tuyết (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Ngọc Động

Ngàn non chim đã bay rồi
Đường xa vạn nẻo… bóng người bặt tăm
Thuyền đơn, một lão ông nằm
Áo tơi nón tả… mái dầm buông lơi…
Bên sông, tuyết lạnh tơi bời
Mình ông câu giữa đất trời quạnh hiu…

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Ngọc Động sư huynh

Quạ kêu, sương phủ đầy trời
Trăng tàn ru giấc mộng đời vấn vương
Bên sông, phong rũ... đượm buồn
Lửa chày hiu hắt... mộng trường cùng mơ
Thuyền người xuôi hướng Cô Tô
Nữa đêm thành ngoại dật dờ tiếng chuông
Hàn San đây bóng tự đường
Vẳng âm tiếng vọng vô thường thinh không...

Ảnh đại diện

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 - Điểu minh giản (Vương Duy): Bản dịch của Ngọc Động

Người nhàn ngắm quế nhẹ rơi
Đêm thanh lặng... núi xuân thời vắng tanh
Trăng lên chim sợ rời cành
Tiếng ngân lãnh lót bên ngành xuối xuân...

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Ngọc Động sư huynh

Đầu giường ngắm ánh trăng sa
Mà lòng cứ ngỡ đất đà phủ sương
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng vương
Cúi đầu lặng nhớ cố hương xa với

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]