Dưới đây là các bài dịch của Ngọc Động sư huynh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Ngọc Động sư huynh

Quạ kêu, sương phủ đầy trời
Trăng tàn ru giấc mộng đời vấn vương
Bên sông, phong rũ... đượm buồn
Lửa chày hiu hắt... mộng trường cùng mơ
Thuyền người xuôi hướng Cô Tô
Nữa đêm thành ngoại dật dờ tiếng chuông
Hàn San đây bóng tự đường
Vẳng âm tiếng vọng vô thường thinh không...

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Ngọc Động sư huynh

Đầu giường ngắm ánh trăng sa
Mà lòng cứ ngỡ đất đà phủ sương
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng vương
Cúi đầu lặng nhớ cố hương xa với

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]