Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Trúc chi ca kỳ 9

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Tôn Tung
1 trả lời, 1005 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/08/2014 22:01

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
7 trả lời, 2657 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/11/2006 14:09

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu)

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
8 trả lời, 3849 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 02:03

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 3 (Giang thượng chu lâu tân vũ tình)

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
7 trả lời, 2506 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/11/2006 14:10

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
7 trả lời, 2119 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/11/2006 14:11

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 5 (Lưỡng ngạn sơn hoa tự tuyết khai)

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
7 trả lời, 2584 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/11/2006 14:12

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)

14.00
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
7 trả lời, 2116 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/11/2006 14:13

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
8 trả lời, 2645 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/11/2006 14:14

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 8 (Vu Giáp thương thương yên vũ thì)

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
7 trả lời, 2148 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 02:04

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9 (Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa)

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
7 trả lời, 2424 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/11/2006 14:15

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Trúc chi từ