竹枝詞九首其九(山上層層桃李花)

山上層層桃李花,
雲間煙火是人家。
銀釧金釵來負水,
長刀短笠去燒畬。

 

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 9 (Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa)

Sơn thượng tằng tằng đào lý hoa,
Vân gian yên hỏa thị nhân gia.
Ngân xuyến kim thoa lai phụ thủy,
Trường đao đoản lạp khứ thiêu xa.

 

Dịch nghĩa

Trên núi hoa đào hoa mận chen chúc nhiều tầng
Trong màn mây nhà người dân chính là nơi khói đốt
Xuyến bạc thoa vàng (các tiểu thư thành phố) gùi theo nước
Dao dài nón ngắn (các ông) đang  làm rẫy phá rừng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa đào hoa mận tầng tầng
Dưới mây cạnh lửa đốt, dân làm nhà
Lưng gùi nước uống những bà
Dao dài nón ngắn chính là các ông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đào lý đầu non lớp lớp hoa,
Mây bao khói lửa ấy là nhà.
Kim thoa ngân xuyến giờ lai nước,
Mũ chóp đao dài cứ xỉ xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trên non đào mận nở tầng tầng
Dưới lớp khói mây nhà của dân.
Xuyến bạc, thoa vàng, gùi nước uống
Dao dài, nón ngắn bọn làm rừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu non đào lý nở hoa đầy
Khói lửa nhà ai gợn cõi mây
Xuyến bạc thoa vàng gieo đáy nước
Dao dài nón ngắn phá rừng cây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa đào mận trên non lớp lớp
Khói mây vương trên nóc nhà dân
Gái đội nước tóc cài trâm
Dao dài nón ngắn trai làm ruộng nương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trên núi tầng tầng hoa mận đào
Trong mây lửa khói đấy nhà dân
Thoa vàng xuyến bạc đến mang nước
Áo ngắn dao dài đốt rẫy hoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên núi mận đào chen chúc tầng,
Màn mây khói đốt chốn nhà dân.
Thoa vàng xuyến bạc gùi theo nước,
Nón ngắn dao dài rẫy lấn dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời