竹枝詞九首其四(日出三竿春霧消)

日出三竿春霧消,
江頭蜀客駐蘭橈。
憑寄狂夫書一紙,
家住成都萬里橋。

 

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 4 (Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu)

Nhật xuất Tam Can xuân vụ tiêu,
Giang đầu Thục khách trú lan nhiêu.
Bằng ký cuồng phu thư nhất chỉ,
Gia trú Thành Đô vạn lý kiều.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời mọc trên Tam Can, sương mù tan hết
Đầu sông khách đất Thục dừng mái chèo
Muốn gửi đến anh chồng cuồng điên một tờ thư
Nhưng ở Thành Đô nhà cách vạn dặm cầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt trời mọc đám sương sa
Đầu sông khách Thục nhẫn nha dừng chèo
Chồng điên ơi, em gửi theo
Tờ thư cách trở núi đèo Thành Đô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trời ló Tam Can xuân móc tan,
Bên sông khách Thục gát chèo lan.
Nhà bên cầu Vạn, Thành Đô ở,
Báo với chồng ta, một gã gàn !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời mọc Tam Can, sương mới tiêu
Đầu sông khách Thục đã dừng chèo.
Muốn đưa thư đến chồng cuồng dại
Nhà cách Thành Đô vạn dặm cầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tam Can trời mọc nhạt hương xuân
Khách Thục đầu sông mái đẩy ngừng
Gởi đến chồng  cuồng thơ một lá
Thành Đô nhà ở vợi muôn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lên ba sào, trời tạnh
Đi Thục thuyền chờ khách đầu sông
Đưa thư nhờ chuyển cho chồng
Gần cầu Vạn Lý trong lòng Thành Đô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mặt trời ba sào sương xuân tiêu
Khách Thục đầu sông dừng mái chèo
Nhờ gửi chồng ta thư một bức
Thành Đô vạn dặm nhà bên cầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam Can trời mọc, sương mù tan,
Khách Thục đầu sông dừng mái lan.
Muốn gửi chồng cuồng thư một bức,
Thành Đô vạn dặm nhà cách cầu sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời