Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Ất Dậu niên phụng chỉ lai kinh, đồ trung văn biến cảm tác

14.00
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Ngọc Tương
2 trả lời, 774 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/09/2014 02:21

Canh Dần nguyên tiêu liên dạ cảm tác

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Ngọc Tương
3 trả lời, 1047 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/09/2014 02:28

Dục từ quan quy điền kỳ 1

15.00
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Ngọc Tương
3 trả lời, 758 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/04/2015 15:09

Gia bần hiếu độc thi thư

Việt Nam » Cận đại » Kỳ Đồng » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 1181 lượt xem, 0 người thích
Do Tuấn Khỉ gửi ngày 13/03/2012 15:42

Hoạ Bùi kinh lược nguyên vận

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Ngọc Tương
2 trả lời, 646 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/04/2015 15:07

Nhâm Tuất niên hoà ước thành cảm tác

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Ngọc Tương
3 trả lời, 795 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/09/2014 02:14

Phản thiệt thi

Việt Nam » Cận đại » Kỳ Đồng » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 715 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/12/2009 17:30

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: