Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (191 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ai giang đầu

25.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
13 trả lời, 27002 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 12:05

Bạc mộ

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
13 trả lời, 8706 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 16:06

Bạch Đế

25.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
6 trả lời, 8747 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/10/2008 01:34

Bạch mã

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
8 trả lời, 6915 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/10/2008 01:42

Bạch Sa độ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
4 trả lời, 5054 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/10/2008 05:12

Bách thiệt

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
8 trả lời, 3950 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 15:54

Bách ưu tập hành

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
10 trả lời, 4916 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 15:59

Bành Nha hành

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
9 trả lời, 6971 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 15:47

Bát trận đồ

64.83
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
22 trả lời, 17271 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 16:03

Bần giao hành

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
13 trả lời, 8663 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/06/2007 19:15

Trang trong tổng số 20 trang (191 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: mailang