Xếp theo:

Trang trong tổng số 11 trang (102 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Trương Cửu Linh - 張九齡

23.00
678-740, Trung Quốc » Thịnh Đường
18 bài thơ, 7326 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 11:19

Trương Húc - 張旭

14.00
658-747, Trung Quốc » Thịnh Đường
4 bài thơ, 3753 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2005 01:46

Trương Kính Trung - 張敬忠

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
2 bài thơ, 1430 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2006 16:40

Trương Nam Sử - 張南史

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1006 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/11/2008 02:06

Trương Quân - 張均

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1399 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/10/2008 06:48

Trương Tuần - 張巡

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1385 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/09/2008 21:13

Trương Vị - 張謂

?-777, Trung Quốc » Thịnh Đường
7 bài thơ, 2150 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 15:29

Tư Mã Thừa Trinh - 司馬承禎

646-735, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1889 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 09:15

Tưởng Duy Hàn - 蔣維翰

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
2 bài thơ, 918 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/06/2014 10:23

Vạn Sở - 萬楚

?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1374 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/10/2008 12:41

Trang trong tổng số 11 trang (102 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: