Xếp theo:

Trang trong tổng số 143 trang (1429 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Âu Dương Quýnh - 歐陽炯

25.00
896-971, Trung Quốc » Ngũ đại
4 bài thơ, 4747 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2005 19:57

Âu Dương Tu - 歐陽修

44.75
1007-1072, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
44 bài thơ, 25391 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 16:54

Âu Đại Nhậm - 歐大任

1516-1596, Trung Quốc » Minh
3 bài thơ, 3790 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/02/2008 14:43

Bạch Cư Dị - 白居易

504.60
772-846, Trung Quốc » Trung Đường
277 bài thơ, 134436 lượt xem, 56 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/06/2004 20:46

Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

23.00
1194-1229, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
8 bài thơ, 6152 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/10/2006 06:14

Bạch Phác - 白樸

1226-1306, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 3143 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 21:30

Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư - 白雲守端禪師

15.00
1025-1072, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
3 bài thơ, 3637 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/09/2010 05:15

Ban Cố - 班固

32-92, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 3063 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/04/2010 19:40

Ban tiệp dư - 班婕妤

15.00
48 tr.CN-2, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 5662 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 00:12

Bàng Uẩn - 龐蘊

15.00
?-808, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 2876 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/02/2012 20:12

Trang trong tổng số 143 trang (1429 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: