Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (2 bài thơ)
- Trác Văn Quân (2 bài thơ)
- Ban tiệp dư (1 bài thơ)
- Lý Diên Niên (1 bài thơ)
- Tân Diên Niên (1 bài thơ)
Tạo ngày 10/04/2010 19:40 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 16/07/2010 20:45 bởi hongha83
Ban Cố 班固 (32-92) tự Mạnh Kiên 孟堅, quê Phù Phong, An Lăng (nay là Hàm Dương, Thiểm Tây), con của sử gia Ban Bưu 班彪 đời Đông Hán. Ông sống trong các đời vua Minh Đế và Chương Đế triều đại Đông Hán. Là tác giả bộ "Hán thư" đồng thời là một nhà viết phú, về thơ hiện còn giữ được một bài. "Hán thư" đã được trích dịch và giới thiệu lần đầu sang tiếng Việt (bản dịch của Trí Tuệ với tên nhan đề sách là "Hán thư tinh hoa") do NXB Phương Đông ấn hành năm 2005.