Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Hành (1 bài)
- Ban Cố (1 bài)
- Thái Ung (2 bài)
- Khổng Dung (1 bài)
- Tào Tháo (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phan Kế Bính (1 bài)
Tạo ngày 11/06/2018 18:28 bởi tôn tiền tử
Thôi Viện 崔瑗 (77-142) tự Tử Ngọc 子玉, thư pháp gia và chính trị gia đời Đông Hán, người An Bình, Trác Quận (nay thuộc tỉnh Hà Bắc), là con của Thôi Nhân 崔駰 nhưng sớm mồ côi, năm 18 tuổi lên kinh đô, theo Thị trung Giả Quỳ 賈逵, làm bạn với Mã Dung 馬融, Trương Hành 張衡. Sau do giúp anh trai là Thôi Chương 崔章 báo thù, bỏ đi xa tới khi triều đình có đợt đại xá mới về lại nhà. Năm Nguyên Sơ thứ 5 (118) bắt đầu làm quan chức Đô sử, sau làm tới tướng quốc Tế Bắc.

Ông giỏi văn từ, thư pháp với lối chương thảo. Tương truyền ông là người đầu tiên truyền thụ phương pháp “Vĩnh tự bát pháp”.