Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hán
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2010 19:52, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/04/2010 02:48

詠史

三王德彌薄,
惟後用肉刑。
太倉令有罪,
就遞長安城。
自恨身無子,
困急獨煢煢。
小女痛父言,
死者不可生。
上書詣闕下,
思古歌雞鳴。
憂心摧折裂,
晨風揚激聲。
聖漢孝文帝,
惻然感至情。
百男何憒憒,
不如一緹縈!

 

Vịnh sử

Tam vương đức my bạc,
Duy hậu dụng nhục hình.
Thái Thương lệnh hữu tội,
Tựu đệ Trường An thành.
Tự hận thân vô tử,
Khốn cấp độc quỳnh quỳnh.
Tiểu nữ thống phụ ngôn,
Tử giả bất khả sinh.
Thượng thư nghệ khuyết hạ,
Tư cổ ca "Kê minh".
Ưu tâm tồi chiết liệt,
Thần phong dương kích thanh.
Thánh Hán Hiếu Văn Đế,
Trắc nhiên cảm chí tình.
Bách nam hà hội hội,
Bất như nhất Đề Oanh!


Bài này vịnh việc Đề Oanh, người đời Tây Hán. Năm 167 tr.CN, nàng từng dâng thư lên Hán Văn Đế để cầu xin tha tội cho cha mình là Thuần Vu Ý 淳于意. Nàng dùng lời lẽ rất cảm động khiến vua tha cho cha nàng bị nhục hình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Tam vương đức quá bạc
Thường dùng đến nhục hình
Thái Thương Lệnh có tội
Giải đi Trường An thành
Đáng tiếc không nam tử
Cô đơn chỉ một mình
Gái nhỏ đau lời cha
Chết rồi đâu sống lại
Dâng thư đến dưới khuyết
Học gà gáy bình minh
Gió sớm nâng tiếng gáy
Lòng đau muốn rữa tan
Thánh Hán Hiếu Văn Đế
Cảm nghe những thương tình
Trăm nam mà vô dụng
Sao bằng một Đề Oanh


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Liên Tử

Ba Vương đức quá bạc,
Sau chỉ dùng nhục hình.
Thái Thương Lệnh có tội,
Giải đến Trường An kinh.
Tự hận không nam tử,
Trơ trọi chỉ một mình.
Đau lời cha, cô nhỏ,
Nghĩ chết không phục sinh.
Dâng thư đến cửa khuyết,
Nhớ bài thơ “Kê minh”.
Lòng đau như xé nát,
Thần phong vút âm thinh.
Thánh Hán Hiếu Văn Đế,
Thương thay cảm chí tình.
Trăm trai mà mê loạn,
Không bằng một Đề Oanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời