Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Hoàn Nhan Thọ - 完顏壽

1172-1232, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 147 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/10/2018 18:08

Hoàng Cơ - 黃機

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
4 bài thơ, 1642 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:04

Hoàng Thù - 黃銖

1131-1199, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 891 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/02/2009 10:40

Hồ Thuyên - 胡銓

1102-1180, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1224 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/02/2008 16:21

Hồng Tuân - 洪遵

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 825 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2008 00:51

Hứa Nguyệt Khanh - 許月卿

1217-1286, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 783 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/10/2013 13:36

Hướng Tử Nhân - 向子諲

1085-1152, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
6 bài thơ, 804 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/11/2014 09:18

Khâu Xứ Cơ - 丘處機

1148-1227, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
2 bài thơ, 304 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/02/2019 16:11

Khương Đặc Lập - 姜特立

1125-1204, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
9 bài thơ, 186 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/03/2019 20:24

Khương Quỳ - 姜夔

23.00
1155-1235, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
26 bài thơ, 3673 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 02:52

Trang trong tổng số 14 trang (140 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: