Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (152 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Hoa Nhạc - 華嶽

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1433 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/06/2008 02:42

Hoài thượng nữ - 淮上女

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 735 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/12/2014 18:46

Hoàn Nhan Thọ - 完顏壽

1172-1232, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 386 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/10/2018 18:08

Hoàng Cơ - 黃機

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
4 bài thơ, 1951 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:04

Hoàng Thù - 黃銖

1131-1199, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1100 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/02/2009 10:40

Hồ Huệ Trai - 胡惠齋

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 269 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/04/2020 15:33

Hồ Thuyên - 胡銓

1102-1180, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1466 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/02/2008 16:21

Hồ Trọng Cung - 胡仲弓

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
15 bài thơ, 487 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/03/2021 08:52

Hồng Tuân - 洪遵

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 996 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2008 00:51

Hồng Tư Quỳ - 洪咨夔

1176-1236, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
5 bài thơ, 203 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/12/2020 08:18

Trang trong tổng số 16 trang (152 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: