Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (156 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Lý Cửu Linh - 李九齡

15.00
?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
4 bài thơ, 1852 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/03/2014 10:07

Lý Dục - 李煜 (Nam Đường Hậu Chủ)

94.56
937-978, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
38 bài thơ, 20102 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 16:48

Lý Nguyên Ưng - 李元膺

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
6 bài thơ, 2576 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/04/2010 01:47

Lý Phác - 李樸

1063-1127, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2233 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 07:42

Lý Trĩ - 李廌

1059-1109, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1813 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/10/2013 20:45

Lý Trọng Nguyên - 李重元

23.00
?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
4 bài thơ, 2505 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/01/2008 15:21

Lý Tư Thông - 李思聰

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1018 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/11/2018 21:41

Mai Nghiêu Thần - 梅堯臣

34.67
1002-1060, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
14 bài thơ, 4626 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/06/2008 03:13

Mao Bàng - 毛滂

15.00
1055-1120, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 1723 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/09/2014 03:16

Mặc Kỳ Nhã Ngôn - 万俟雅言

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 2057 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 18:51

Trang trong tổng số 16 trang (156 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: