Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ban Cố - 班固

32-92, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 2926 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/04/2010 19:40

Ban tiệp dư - 班婕妤

15.00
48 tr.CN-2, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 5408 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/07/2005 00:12

Khổng Dung - 孔融

15.00
153-208, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 1236 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/04/2020 09:29

Lương Hồng - 梁鴻

?-?, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 1474 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2008 11:31

Lưu Bang - 劉邦 (Hán Cao Tổ)

11.00
256 tr.CN-195 tr.CN, Trung Quốc » Hán
2 bài thơ, 4777 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2006 20:05

Lưu Tế Quân - 劉細君

?-?, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 2133 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/06/2014 22:59

Lưu Triệt - 劉徹 (Hán Vũ Đế)

15.00
156 tr.CN-87 tr.CN, Trung Quốc » Hán
3 bài thơ, 4470 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2006 20:08

Lưu Trinh - 劉楨

170-217, Trung Quốc » Hán
3 bài thơ, 2081 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/09/2008 01:23

Lý Diên Niên - 李延年

35.00
?-87, Trung Quốc » Hán
1 bài thơ, 4851 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2006 20:02

Lý Lăng - 李陵

?-74 tr.CN, Trung Quốc » Hán
4 bài thơ, 3390 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/08/2008 13:38

Trang trong tổng số 3 trang (27 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: