Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 22/06/2014 22:59 bởi tôn tiền tử
Lưu Tế Quân 劉細君 là công chúa, con gái của Giang Đô vương Lưu Kiến 劉建 đời Tây Hán. Năm 105 tr. CN, nàng bị Hán Vũ Đế đem gả cho nước Ô Tôn để cầu thân.