Xếp theo:

Trang trong tổng số 17 trang (162 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Kim Nông - 金農

1687-1763, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 289 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/04/2019 20:57

Kim Thánh Thán - 金聖嘆

1608-1661, Trung Quốc » Thanh
4 bài thơ, 2958 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/09/2008 09:17

Kỷ Quân - 紀昀 (Kỷ Hiểu Lam)

1724-1805, Trung Quốc » Thanh
11 bài thơ, 5024 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/09/2008 18:08

Lã Lưu Lương - 呂留良

1629-1683, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 1402 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/04/2009 20:04

Lâm Chiếm Mai - 林占梅

1821-1868, Trung Quốc » Thanh
2 bài thơ, 156 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/12/2020 12:47

Lâm Tắc Từ - 林則徐

1785-1850, Trung Quốc » Thanh
7 bài thơ, 765 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2019 10:32

Lê Giản - 黎簡

1748-1799, Trung Quốc » Thanh
2 bài thơ, 332 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/05/2019 03:22

Lệ Ngạc - 厲鶚

1692-1752, Trung Quốc » Thanh
4 bài thơ, 945 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/08/2014 21:06

Liên Ẩn - 莲隐

?-?, Trung Quốc » Thanh
3 bài thơ, 651 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 09:34

Liêu Yến - 寥燕

1644-1705, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 431 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/04/2019 10:31

Trang trong tổng số 17 trang (162 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: