Xếp theo:

Trang trong tổng số 17 trang (163 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đinh Du - 丁瑜

?-?, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 1627 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/06/2009 21:04

Đỗ Tuấn - 杜濬

1611-1687, Trung Quốc » Thanh
4 bài thơ, 1714 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/09/2010 19:12

Đổng Dĩ Ninh - 董以寧

1630-1669, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 531 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/04/2019 23:47

Hạng An Thế - 項安世

1153-1208, Trung Quốc » Thanh
2 bài thơ, 296 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/12/2020 13:46

Hàng Thế Tuấn - 杭世駿

1695-1772, Trung Quốc » Thanh
2 bài thơ, 628 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/04/2019 21:50

Hoà Thân - 和珅

1750-1799, Trung Quốc » Thanh
2 bài thơ, 3148 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/09/2008 07:42

Hoàng Cảnh Nhân - 黃景仁

1749-1783, Trung Quốc » Thanh
4 bài thơ, 1979 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2010 18:59

Hồng Lượng Cát - 洪亮吉

1746-1809, Trung Quốc » Thanh
4 bài thơ, 1375 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/07/2014 09:50

Hồng Thăng - 洪昇

1645-1704, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 773 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 15/04/2019 10:38

Hồng Tú Toàn - 洪秀全

1814-1864, Trung Quốc » Thanh
1 bài thơ, 500 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/12/2020 13:39

Trang trong tổng số 17 trang (163 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: