Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoà Thân (2 bài)
- Lý Bỉnh Lễ (4 bài)
- Lê Giản (2 bài)
- Hồng Lượng Cát (4 bài)
- Ngô Tích Kỳ (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/09/2010 18:59 bởi hongha83
Hoàng Cảnh Nhân 黃景仁 (1749-1783) tự Hán Dung 漢鏞 và Trọng Tắc 仲則, hiệu Lộc phi tử 鹿菲子, người Vũ Tiến (nay là Thường Châu). Ông là thi nhân trứ danh đời Thanh, được gọi bằng hiệu Tỳ Lăng thất tử (bảy tài tử đất Tỳ Lăng). Hoàng Cảnh Nhân từ nhỏ đã thông minh hiếu học, 9 tuổi biết làm thơ, 16 tuổi dự thi khoa đồng tử, đậu đầu trong số 3 ngàn người. Năm sau được bổ làm Bác sĩ đệ tử. Năm Càn Long thứ 37 (1771), Hoàng Cảnh Nhân được bổ làm mạc phủ cho Học chính An Huy Chu Quân và được trọng dụng. Năm Càn Long thứ 41, ông theo sĩ tử các tỉnh đến Thiên Tân dâng thư lên vua Càn Long và được nhà vua ban chức Võ Anh điện thư thiêm quan, sau được chuyển làm Chủ bạ. Năm Càn Long thứ 48, Hoàng Cảnh Nhân muốn đến Tây An thăm bạn, giữa đường qua Giải Châu thì bị bệnh qua đời. Thơ Hoàng Cảnh Nhân hiện còn hơn 1000 bài, Từ hơn 200 bài. Tác phẩm có Lưỡng Đương Hiên toàn tập 兩當軒全集.