Ngàn nhà cười nói giờ chậm trôi
Buồn bã lo âu ngoài hiểu thôi
Đứng mãi bên cầu ai chẳng biết
Một trăng sao ấy ngắm suông hoài


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)