Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 05/06/2009 21:04 bởi hongha83
Đinh Du 丁瑜, tự Hoài Cẩn 懷瑾, lại có tự là Tĩnh Nhàn 靜嫻, quê Tiền Đường (nay là Hàng Châu), là nữ thi sĩ đời Thanh, vợ quan ngự sử Tang Tích 臧錫. Nội dung thơ của bà phần nhiều nói về nhân tâm thế đạo để khuyên răn mọi người. Sau khi chồng mất, bà lên ẩn ở núi Nam Chung, được vua Gia Khánh tặng là "Nữ trung thanh tuấn".

Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần Phụ lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi), NXB Long Giang, 1950