Xếp theo:

Trang trong tổng số 35 trang (342 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Chương Diệu Ý - 章妙懿

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 152 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 09:39

Cừu Vạn Khoảnh - 裘萬頃

?-1219, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 389 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/10/2018 23:19

Diên Chiểu thiền sư - 延沼禪師

896-973, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1405 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/07/2012 11:28

Diệp Mộng Đắc - 葉夢得

15.00
1077-1148, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
7 bài thơ, 2415 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/12/2006 18:53

Diệp Nhân - 葉茵

1199-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
8 bài thơ, 1192 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/08/2014 17:31

Diệp Thái - 葉採

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1403 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/08/2008 12:52

Diệp Thiệu Ông - 葉紹翁

1194-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 2562 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/06/2007 19:30

Diệp Tĩnh Tuệ - 葉靜慧

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 180 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/04/2020 09:00

Diêu Khoan - 姚寬

15.00
1105-1162, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1377 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2007 18:57

Diệu Tổng - 妙總

1905-1170, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 672 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2016 09:01

Trang trong tổng số 35 trang (342 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: