Xếp theo:

Trang trong tổng số 35 trang (342 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cát Thắng Trọng - 葛勝仲

1072-1144, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 1591 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/12/2008 08:17

Chí An thiền sư - 志安禪師

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 1778 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/01/2008 18:29

Chiêm Mậu Quang thê - 詹茂光妻

?-?, Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim
1 bài thơ, 414 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/02/2019 17:55

Chiêm Quang Mậu thê - 詹光茂妻

?-?, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
1 bài thơ, 197 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/04/2020 22:44

Chu Bang Ngạn - 周邦彥

1057-1121, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
16 bài thơ, 3679 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/04/2005 17:08

Chu Bật - 周弼

1194-1255, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
2 bài thơ, 1037 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/07/2014 15:44

Chu Biền - 朱弁

1085-1144, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 407 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/10/2018 23:32

Chu Chi Tài - 朱之才

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 463 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/10/2018 20:59

Chu Đoan Thần - 周端臣

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
2 bài thơ, 398 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/01/2019 07:50

Chu Đôn Di - 周敦頤

1017-1078, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
2 bài thơ, 2227 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/10/2013 18:39

Trang trong tổng số 35 trang (342 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: