Xếp theo:

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cảnh Vân thiền sư - 景雲禪師

23.00
?-?, Trung Quốc » Thịnh Đường
1 bài thơ, 1930 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2013 05:49

Cảnh Vi - 耿湋

?-?, Trung Quốc » Trung Đường
4 bài thơ, 1779 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 07:23

Cao Biền - 高駢

821-887, Trung Quốc » Vãn Đường
26 bài thơ, 7848 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/02/2006 15:58

Cao Cù - 高衢

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 649 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/03/2014 09:58

Cao Thích - 高適

702-765, Trung Quốc » Thịnh Đường
31 bài thơ, 7723 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:51

Cao Thiềm - 高蟾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 1765 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2007 19:39

Cát Nha Nhi - 葛鴉兒

?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 1552 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2007 18:50

Cát sư lão - 吉師老

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 841 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2013 05:44

Cát thị nữ - 葛氏女

?-?, Trung Quốc » Đường
1 bài thơ, 1155 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2013 06:56

Chí Cần thiền sư - 志勤禪師

14.00
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1303 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/11/2009 01:35

Trang trong tổng số 50 trang (500 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: