Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Nghiêm Uẩn - 嚴惲

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1794 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/09/2008 23:47

Ngô Dung - 吳融

14.00
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
24 bài thơ, 3292 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/02/2008 15:06

Ngô Nhân Bích - 吳仁璧

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 892 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/08/2014 06:53

Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

15.00
844-868, Trung Quốc » Vãn Đường
23 bài thơ, 7433 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2007 19:23

Nhan Nhân Úc - 顏仁郁

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 781 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/05/2014 13:29

Nhậm Phiên - 任翻

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 681 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/05/2014 13:33

Nhiếp Di Trung - 聶夷中

837-?, Trung Quốc » Vãn Đường
9 bài thơ, 3180 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/03/2009 01:00

Ôn Đình Quân - 溫庭筠

34.00
812-870, Trung Quốc » Vãn Đường
54 bài thơ, 14908 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 16:36

Ông Thụ - 翁綬

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 2281 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/11/2006 18:33

Ông Thừa Tán - 翁承贊

859-932, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1024 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2013 14:45

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: