Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Lý Lộng Ngọc - 李弄玉

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 864 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/03/2014 09:17

Lý Nạp - 李訥

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1535 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/12/2007 08:00

Lý Quần Ngọc - 李群玉

15.00
813-860, Trung Quốc » Vãn Đường
33 bài thơ, 5178 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2006 19:27

Lý Sơn Phủ - 李山甫

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1032 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/04/2014 12:47

Lý Tần - 李頻

11.00
818-876, Trung Quốc » Vãn Đường
8 bài thơ, 2864 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 07:36

Lý Thương Ẩn - 李商隱

105.00
813-858, Trung Quốc » Vãn Đường
238 bài thơ, 56815 lượt xem, 32 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 19:27

Lý Viễn - 李遠

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
2 bài thơ, 2280 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/01/2009 09:35

Lý Xương Phù - 李昌符

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 1710 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/10/2008 19:08

Mã Chân thê - 馬真妻

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 935 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/04/2014 16:27

Mạnh Trì - 孟遲

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 1526 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 08:48

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: