Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (119 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 02/12/2007 08:00 bởi Vanachi
Lý Nạp 李訥 tự Đôn Chinh 敦正, người quận Triệu. Năm Đại Trung, giữ chức Quan sát sử Chiết Đông, sau làm tới Binh bộ thượng thư, Thái tử thái phó.