Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Lưu Đắc Nhân - 劉得仁

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
4 bài thơ, 1141 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/04/2014 15:28

Lưu Thương - 劉滄

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 1980 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/04/2007 21:04

Lưu Ỷ Trang - 劉綺莊

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 821 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/07/2014 05:55

Lý Chửng - 李拯

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 993 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/08/2008 03:25

Lý Dĩnh - 李郢

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
7 bài thơ, 1824 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/07/2007 23:02

Lý Động - 李洞

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 1546 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/08/2008 23:12

Lý Đức Dụ - 李德裕

787-850, Trung Quốc » Vãn Đường
8 bài thơ, 2732 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/06/2009 03:57

Lý Hàm Dụng - 李咸用

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 2372 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/10/2008 19:39

Lý Hồi - 李回

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 746 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/04/2014 12:53

Lý Kiến Huân - 李建勳

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
4 bài thơ, 1446 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/02/2009 05:13

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: