Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ẩn Loan - 隱巒

34.33
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 4968 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2013 14:48

Bì Nhật Hưu - 皮日休

25.00
834-883, Trung Quốc » Vãn Đường
26 bài thơ, 7527 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2007 10:13

Bổng kiếm bộc - 捧劍僕

15.00
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 3586 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/07/2006 03:44

Bùi Di Trực - 裴夷直

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
7 bài thơ, 2822 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 09:35

Bùi Duyệt - 裴說

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
2 bài thơ, 2276 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 11:17

Bùi Lân - 裴潾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 2327 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2013 08:51

Cao Biền - 高駢

15.00
821-887, Trung Quốc » Vãn Đường
26 bài thơ, 13709 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/02/2006 15:58

Cao Cù - 高衢

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1652 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/03/2014 09:58

Cao Thiềm - 高蟾

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 3248 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/01/2007 19:39

Cát sư lão - 吉師老

15.00
?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 2423 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/11/2013 05:44

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: