Xếp theo:

Trang trong tổng số 19 trang (189 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đinh Gia Hội

1811-?, Việt Nam » Nguyễn
3 bài thơ, 684 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/01/2020 00:12

Đinh Nhật Thận - 丁日慎

1815-1866, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 2815 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/09/2014 03:42

Đinh Văn Nhã - 丁文雅 (Đinh Kim Giám, 丁金鑑, Đinh Văn Nghĩa, 丁文義)

?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 204 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/04/2022 09:45

Đoàn Huyên - 段諠 (Đoàn Trọng Huyên, 段仲諠)

64.00
1808-1885, Việt Nam » Nguyễn
76 bài thơ, 6673 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2009 23:49

Đỗ Bỉnh Thành - 杜炳成

?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 232 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/04/2022 16:55

Đỗ Huy Liêu - 杜輝寮

1845-1891, Việt Nam » Nguyễn
4 bài thơ, 1367 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/07/2014 12:02

Đỗ Văn Thố - 杜文措

?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 152 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 31/03/2022 22:18

Đỗ Xuân Cát - 杜春吉

?-?, Việt Nam » Nguyễn
3 bài thơ, 1956 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/12/2013 18:05

Hà Tông Quyền - 何宗權

1798-1839, Việt Nam » Nguyễn
7 bài thơ, 2087 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/05/2015 18:36

Hai Đức

?-1882, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 1046 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/12/2013 20:48

Trang trong tổng số 19 trang (189 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: