Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)
Tạo ngày 09/04/2022 09:45 bởi tôn tiền tử
Đinh Văn Nhã 丁文雅 vốn tên là Đinh Kim Giám 丁金鑑, Đinh Văn Nghĩa 丁文義, tự Chính Trai, người xã Trừng Hải, huyện Nam Chân, nay thuộc xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đỗ cử nhân khoa Mậu Ngọ năm Tự Đức thứ 11 (1858), bổ Huấn đạo Thuỷ Đường (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), thăng Án sát sứ tỉnh Ninh Bình. Tác phẩm có Đông hành thi tập.