Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)
Tạo ngày 13/12/2013 20:48 bởi Vanachi
Hai Đức (?-1882?), không biết họ tên đầy đủ, hiệu Tập Phước, người Chợ Lớn, tác giả của Kim Gia Định phong cảnh vịnh.