Lặng thầm trong tiếng ru êm
Khói hương mờ ảo nhớ huyền thoại xưa
Thời gian gió cuốn mây đưa
Vết lông ngỗng ấy bây giờ... biển sâu.

Rùa thần, nỏ báu đi đâu?
Còn đây mây nước bắc cầu nhân gian
Nàng Mỵ Châu số đa đoan
Gặp chàng Trọng Thuỷ dây oan buộc vào.
Hoá Công ơi, phận má đào
Trái tim lầm lỡ vướng vào xót xa...

Dừng chân ngắm cảnh Cổ Loa
Chuyện xưa cũ, biết đâu là thực hư...


1990

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011