Chị ơi! Chị tên gì? -Tôi không biết
Chị sinh năm nào? Và ở nơi đâu? -Tôi không biết
Vì sao chị lại đào một cái hầm dưới đất? -Tôi không biết
Chị ẩn náu nơi đây đã được bao lâu? - Tôi không biết
Tại sao chị lại cắn vào ngón tay thân ái của tôi? -Tôi không biết
Chị có hiểu chúng tôi không làm gì hại chị? -Tôi không biết
Chị ở bên nào trận tuyến? -Tôi không biết
Giờ đang thời chiến tranh chị phải chọn thôi -Tôi không biết
Làng chị có còn không? -Tôi không biết
Những đứa trẻ này là con chị? -Vâng.