Có nụ cười yêu thương
Có nụ cười gian dối
Nụ cười giữa nụ cười
Hai nụ cười gặp nhau

Có nhăn mày ganh ghét
Có nhăn mày khinh khi
Nhăn mày giữa nhăn mày
Cố quên cũng vô ích

Đã khắc vào trái tim
Sâu săc tận cốt lõi
Đã nhập vào tuỷ sống
Có nụ cười chưa cười
Là nụ cười cô đơn

Một bên là chiếc nôi
Một bên là ngôi mộ
Chỉ một lần được cười
Nếu được cười như thế
Tan biến mọi khổ đau.