Cừu non ơi, ai tạo ra em?
Ai tạo ra em, em biết không?
Cho em cuộc sống và thức ăn đây,
Bên bờ suối và trên cánh đồng;
Cho em áo lông dễ thương thay,
Áo lông mềm nhất, sáng mượt như nhung;
Cho em chất giọng dịu dàng thay,
Làm tất cả thung lũng hân hoan vui mừng?
Cừu non ơi, ai tạo ra em?
Ai tạo ra em, em có biết không?

Cừu non ơi, ta nói em nghe,
Cừu non ơi, ta nói em nghe:
Người được gọi bằng tên của em
Vì người tự gọi mình một bé cừu non
Người thật hiền từ và thật hoà nhã
Người trở thành một cậu bé con
Ta, cậu bé, còn em, cừu non,
Hai ta được gọi theo tên của người
Cừu non ơi, Chúa ban phúc lành cho em!
Cừu non ơi, Chúa ban phúc lành cho em!