"Tên ta chưa có:
Chỉ mới hai hôm ra đời."
Vậy thì tôi gọi
Em là chi đấy em ơi?
"Ta hoan lạc,
Tên ta hãy gọi là vui."
Cầu cho hoan lạc đến
Êm đềm đến với em thôi!

Đẹp xinh hoan lạc!
Êm đềm hoan lạc!
Hai ngày thơ dại mới sinh sôi!
Tôi gọi em là hoan lạc vậy,
Tôi hát khi em mỉm cười.
Cầu cho hoan lạc đến
Êm đềm đến với em thôi.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say