09/12/2022 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nụ cười
The smile

Tác giả: William Blake

Nước: Anh
Đăng bởi bruce lee vào 05/03/2008 21:37

 

Nguyên tác

There is a smile of love,
[and]1 there is a smile of deceit;
and there is a smile of smiles,
in which these two smiles meet.

And there is a frown of hate,
and there is a frown of disdain;
and there is a frown of frowns
which you strive to forget in vain,

For it sticks in the heart's deep core,
and it sticks in the deep backbone.
And no smile that ever was smiled,
but only one smile alone --

That betwixt the cradle and grave
it only once smiled can be,
but when it once is smiled
there's an end to all misery.

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Có nụ cười yêu thương
Có nụ cười gian dối
Nụ cười giữa nụ cười
Hai nụ cười gặp nhau

Có nhăn mày ganh ghét
Có nhăn mày khinh khi
Nhăn mày giữa nhăn mày
Cố quên cũng vô ích

Đã khắc vào trái tim
Sâu săc tận cốt lõi
Đã nhập vào tuỷ sống
Có nụ cười chưa cười
Là nụ cười cô đơn

Một bên là chiếc nôi
Một bên là ngôi mộ
Chỉ một lần được cười
Nếu được cười như thế
Tan biến mọi khổ đau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Blake » Nụ cười